Cumhurbaşkanı Tatar'ın Gündeminde KKTC'de Artan Kovid-19 Vakaları ve Kıyı Kirliliği Var

16 Temmuz 2022 Cumartesi  10:56

Cumhurbaşkanı Tatar’ın çağrısıyla Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen toplantıda, artan Kovid-19 vakaları ve kıyı kirliliği konuları ele alındı.
Cumhurbaşkanlığından  konuyla ilgili yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın çağrısıyla yapılan toplantıda pandemi sürecindeki güncel gelişmelerin yanı sıra denizlerdeki kirlilik de ele alındı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra’yı kabul ederek pandemi süreci, vaka durumu ve yürürlükte olan uygulamaları değerlendirdi.
Toplantıda, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Oygar ile Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Nedime Serakıncı ve Cumhurbaşkanlığı Danışmanları’ndan Gökhan Güler de yer aldı. 
Güncel vaka sayıları ve yürürlükte olan tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda Cumhurbaşkanı Tatar, artan vaka sayılarına yönelik revize edilmesi gereken olası hususlar hakkında bilgi aldı.
Tatar: “Halkımız rehavete kapılmamalı”
Tatar görüşmede, pandemi sürecinin bitmediğini, halkın rehavete kapılmaması gerektiğini, kapalı ortamlarda maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasına özen gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Kıyılarda yaşanan deniz kirliğiyle ilgili de önemli tespit, değerlendirme ve önerilerde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, dünyanın içerisinden geçtiği zor süreçlerin yanı sıra çevre sorunları, su, toprak, hava kirliliği ve atık sorunuyla da yüzleşmekte olduğunu belirterek; çevresel kirliliğin artmaya devam ederek birçok önemli sorunu da beraberinde getirdiğini, mevcut sorunları ise büyüttüğünü vurguladı.
- “Bütüncül ve kamusal politikaların üretilmesi zorunluluk” 
“Ülkemizin kıyılarında bulunan atıkların, deniz suyuna karışmasıyla yaygınlaşan kirliliğin, başta insanlar olmak üzere tüm çevreyi ve doğayı tehdit eder duruma eriştiğini görüyoruz. Daha fazla kazanma hırsının, insanlığı ve tabiatın geleceğini tehdit ettiği gerçeğiyle karşı karşıya olduğumuz aşikârdır” diyen Tatar, gelecek nesillere yaşayabilecekleri bir dünya bırakabilmenin sadece insanlar için değil, tüm doğa için yaşamsal varoluş mücadelesine dönüştüğünün altını çizdi.
“Bu gerçeği aklımızdan çıkarmadan, ekolojik bir krize dönüşen çevre sorunlarının çözümünde, bütüncül ve kamusal politikaların üretilmesi zorunluluğunun altını çizmek, bunun gelecek nesillere ve tüm canlılara karşı en önemli ödevimiz olduğunu vurgulamak istiyorum” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, bu kapsamda çevrenin, yapılanma ve kentleşme gibi politikalarla bütün olarak ele alınması ve gerekli yasal düzenlemelerle denetlemelerin ivedilikle uygulanması gerektiğini belirtti.
- “Bireysel ve kurumsal anlamda neler yapılması gerektiği konusunu daha iyi araştırmalı ve politikalar üreterek uygulamaya geçmeliyiz”
 Cumhurbaşkanı Tatar sözlerini şöyle sürdürdü:
“Toprağımıza, suyumuza, havamıza, kıyılarımıza, meralarımıza, ormanlarımıza kısaca tüm yaşam alanlarımıza, birlikte sahip çıkmak dileği ile daha iyi yarınlar için hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini hatırlatır, başta yerel yönetimler olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşları göreve davet ederim.  
Çevre kirliliği hayatımıza etki etmekte ve geleceğimizi tehdit eder duruma gelmektedir. Dünya nüfusu hızla artmakta, kişi başına düşen doğal kaynaklar hızla azalmakta ve kaynakların yenilenme oranı da hızla düşmektedir. Gelecek nesillerin bu kirlenme artışı sebebiyle bizden çok daha vahim bir tablo ile karşılaşacakları aşikârdır. Durum böyle iken kıyılarımızın, denizlerimizin atıklarla kirletilmesi göz ardı edilmemelidir. Bunu azaltmak, gelecek nesillere yaşanabilir doğal bir çevre bırakmak adına biz bireysel ve kurumsal anlamda neler yapılması gerektiği konusunu daha iyi araştırmalı ve politikalar üreterek uygulamaya geçmeliyiz.
Şahsımın, halkımla birlikte bizzat doğamızın, kıyılarımızın, denizlerimizin korunması adına gerekli adımların atılması için ilgili kurum ve kuruluşları göreve çağırırken, pandemi ile mücadelenin başbakanlık yaptığım dönemden bugüne takipçisi olduğum gibi bu konunun da takipçisi olacağım.”
Bakan  Altuğra: “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun kuralları yürürlükte”
Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra da konuşmasında, maske kullanımı ile ilgili Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun, kapalı ortamlarda ve toplu taşımacılıkta maske kullanılmasını zorunlu kılan karar ile açık ve kapalı ortamlarda sosyal mesafe ile hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini belirten kararların yürürlükte olduğunun altını çizerken, artan vakalar ile ilgili olarak Cumhurbaşkanına detaylı bilgi verdi.
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Oygar da konuşmasında, günlük vakalarda artış olmakla birlikte, gerekli tedbir ve öneri kararlarının haftalık olarak güncellenip yürürlüğe konduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Nedime Serakıncı ise, artan vaka sayılarında varyantların yüksek bulaşıcılığı olmasının yanı sıra sıcakların artmasıyla uzun süre kapalı ve klimalı ortamlarda oturulmasının etkisinin, kış aylarındaki gibi olduğunu belirterek, bulunulan odayı havalandırmaya özen gösterilmesi gerektiğini hatırlattı.Sayfa Adresi: http://magazinekibi.com/haber/Cumhurbaskani-Tatar-in-Gundeminde-KKTC-de-Artan-Kovid-19-Vakalari-ve-Kiyi-Kirliligi-Var/396520